Pages Menu
Categories Menu
Perspektívák a Duna mentén

Perspektívák a Duna mentén

Print Friendly

A Duna menti EuroVelo 6 kerékpáros útvonal Rajka–Budapest szakaszának tervezése kapcsán május 30-án több szakterület találkozott, hogy megismerjék egymás országos szintű elképzeléseit, tevékenységeit, fontosabb projektjeit.
A „Jövőkép a Duna mentén, Rajka–Budapest” című műhelybeszélgetésen öt témakör körül folyt a beszélgetés, mely a közlekedés mellett a turizmus, az örökségvédelem, a természetvédelem és a Duna Régió Stratégiához kapcsolódó bevezető előadások köré épült.

A rendezvény nyitásaként Berencsi Miklós a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ osztályvezetője mutatta be a kerékpáros projektet, mely a megvalósíthatósági tanulmányokon kívül szoftverfejlesztést, térinformatikai felmérést, döntés-előkészítő tanulmányok készítését is tartalmazza.

Berencsi Miklós bemutatta a Rajka–Budapest kerékpáros útvonal tervezését.

A Rajka–Budapest kerékpáros útvonal fejlesztése során a tervezés főbb alapkritériumai a következők:

  • Az útvonal nem rendelkezhet 6%-nál nagyobb emelkedővel,
  • Elég szélesnek kell lennie ahhoz, hogy 3 kerékpáros elférjen egymás mellett,
  • 30 km-ként elérhető élelemforrás, 50 km-ként szállás és 150 km-ként közösségi közlekedés álljon a túrázók rendelkezésére.

A tervezési folyamat igen összetett, tekintettel arra, hogy a térségben sok szereplőt érint egy ilyen jellegű infrastruktúra építése. A KKK és a tervezők széles körű egyeztetéseket folytatnak annak érdekében, hogy minden fontos szempont megjelenjen a tervekben. Maga az útvonal, a kapcsolható turisztikai hálózat gerincét jelenti, melynek nem célja a térségben található összes látnivaló közvetlen felfűzése. Inkább egy kényelmes, viszonylag rövid, magas szolgáltatási színvonalú útvonalat jelent, melyhez hosszabb-rövidebb útvonalon csatlakoztathatók a különféle látnivalók és szolgáltatások. Az útvonal mentén kiemelt jelentősége van a kerékpárosok megfelelő tájékoztatásának, a táblázásnak. Az előadás letölthető innen.

Ezt követően Fodor Olivér, az Nemzetgazdasági Minisztérium osztályvezetője tartott előadást a turizmuspolitika aktuális kérdéseiről. Legfontosabb tendenciaként említette, hogy a válság miatti visszaesést követően az utóbbi években a volumen mutatók (kapacitás, vendégéjszaka-szám, bevétel) jelentősen nőttek, ugyanakkor a piaci teljesítményt leginkább kifejező mutatók (átlagos szobaár és az egy kiadható szobára jutó szobaár-bevétel) nagyon lassan emelkedtek, tavaly érték el – illetve egy kicsit meg is haladták – a válság előtti 2007-es szintet. Elmondható, hogy 2014 I. negyedévében a vendégforgalom jövedelmezőségének bevételi adatai majd 10%-kal javultak. A SZÉP kártya bevezetése óta több mint 131 Mrd Ft áramlott a turisztikai és vendéglátó-ipari vállalkozásokhoz.

Fodor Olivér, az NGM osztályvezetője bemutatta a "Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014–24" főbb célkitűzéseit

Fodor Olivér, az NGM osztályvezetője bemutatta
a „Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció 2014–24” főbb célkitűzéseit.

Bemutatásra került a Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014–24 főbb célkitűzései és ezek megvalósításához elérhető EU-források a 2014–20 közötti időszakban.

A Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban (GINOP) az intézményrendszer fejlesztése mellett, energiahatékonysági beruházásokra és a kulturális és természeti örökség megőrzését elősegítendő komplex és hálózatos fejlesztésekre fókuszálnak, pl.: világörökségi helyszínek, nemzeti parki és geoparkos fejlesztések, kulturális és vallási-zarándok tematikus utak, gyógyhelyi fejlesztések, nemzetközi jelentőségű attrakciók, természeti értékek attrakcióként történő, élményközpontú bemutatása, de ide tartozik pl. az EuroVelo kerékpáros úthálózat fejlesztése is.

A Terület és településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése a megyék feladata. Ennek során a megye elkészíti területfejlesztési koncepcióját és programját, valamint a következő ciklus operatív programjaihoz kapcsolódó részdokumentumokat, továbbá egy, a megvalósítani kívánt fejlesztéseket tartalmazó projektlistát. Érdemes bekapcsolódni a projektlisták kialakításába és a helyi szintű programfejlesztésbe, mert a TOP-okból turisztikai szolgáltatások és kisléptékű attrakciófejlesztés is támogatható lesz, pl. a turisztikai célú kerékpárutak ráhordó szakaszai.

A turizmus fejlesztése ezek mellett megjelenik még a Versenyképes Közép-Magyarország operatív program (VEKOP) támogatási lehetőségei között, valamint a Vidékfejlesztési Programban is.

Nemzetközi vonatkozásban a kormányzat keleti nyitás politikája megjelenik a turizmusban is. Létrejött 16 közép- és kelet-európai ország, valamint Kína részvételével egy Turisztikai Koordinációs Központ Budapesten. Elhangzott, hogy erősödik a Visegrádi Négyek közötti régiós marketing is. A fejlesztési célokban pedig még nagyobb hangsúlyt kapnak a horizontális elemek, különös tekintettel a minőség iránti elkötelezettségre és a fenntarthatóságra. Az előadás letölthető innen.

Benkőné Kiss Zsuzsanna, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője szorgalmazta, hogy készüljön egy a térségre vonatkozó, többszintű erőforrástérkép. Ez ügyben már vannak kezdeményezések, például a Budapesti Műszaki Egyetemen készül egy Duna-érték tanulmány, illetve a Duna Régió Stratégia Titkársága a Corvinus Egyetemmel végez közösen szakmai háttérmunkát. 

A Duna mente örökségi potenciáljáról Újlaki Zsuzsánna a Belügyminisztérium Örökségvédelmi Főosztályának főosztályvezető-helyettese tartott előadást. A Duna partjai megtelepedés szempontjából kiemelkedő adottságai miatt (pl.: halászat és földművelés, szállítási útvonal) minden korban jelentőséggel bírtak. A sűrűn lakott területen több erődített lelőhely is található: földvárak, római kori táborok, középkori várak. A Limes, az egykori Római Birodalom katonai határvonalának is jelentős része a Duna mentén fut. Magyarországi szakasza, az ún. Ripa Pannonica világörökségi várományosi listás. A cím sikeres elnyeréséhez azonban a lelőhelyeknek a hazai jogszabályoknak megfelelő védelemben kell részesülniük. Ezen érintett helyszínek régészeti vagy műemléki védelem alá helyezése folyamatban van.

WSP1 V - 27

Újlaki Zsuzsánna a Duna örökségéről tartott előadást, Benkőné Kiss Zsuzsanna (háttal) felkért hozzászólóként segítette a szakmai munkát.


Mivel a Duna mente az egyik legrégebben és legsűrűbben lakott beépített terület, kiemelten kell számolni a régészeti és kulturális örökségi elemek érintettségéhez kapcsolódó tervezéssel a beruházás előkészítése során. Az infrastruktúrafejlesztésre koncentrálva bemutatott néhány örökségvédelmi szempontból érzékeny pontot a Duna mentén, továbbá ismertette azok örökségvédelmi megóvásának lehetséges megoldásait: az elkerülést, a megelőző feltárást és az elfedést. Az előadás letölthető innen.

A beszélgetés során elhangzott, hogy a régészeti érintettség feltárása kapcsán alkalmazható vizsgálati módszerek igen változatosak. Ezek keretét az Előzetes Régészeti Dokumentáció szolgáltatja, ez ad olyan adatokat, amelyekből el lehet dönteni, hogy a tervezett beruházás milyen régészeti kockázatokkal jár, illetve hogy az azokból fakadó feladatok milyen költséggel járnak. Jogszabályi egyezőség esetén az ERD-t legkésőbb az engedélyezéshez be kell nyújtani. Néha a körültekintően eljáró beruházók készíttetnek előzetes Kockázatelemzést, ami tulajdonképpen a majdani Előzetes Régészeti Dokumentáció (ERD) egyik része. Kovács Lóránd Olivér, az MNM-NÖK munkatársának tapasztalatai szerint sokszoros költségemelkedést okozhat, végső soron akár – részben, vagy egészben – meg is hiúsulhat egy beruházás, ha nem kellő körültekintéssel terveznek ezen a téren. Az ERD szerepe egyébként épp ez, hogy még időben el lehessen kerülni a lelőhelyeket, illetve meg lehessen találni a lehető leggazdaságosabb és az örökségi elemek számára is megfelelő megoldásokat. Véleménye szerint ezen fejlesztésnek sok pozitív hozadéka lehet az örökségi elemekre nézve, illetve fordítva az örökségi elemeknek a projektre nézve, azonban a történeti korokban is igen sűrű megtelepedés és építési tevékenység miatt javasolja a további párbeszédet az érintettek között.

A Duna mente világörökségéről Berzsényi Brigitta, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Világörökségi és Nemzetközi Főosztályának világörökségi referense tartott előadást. Az Unesco Világörökség Listán jelenleg 8 magyar helyszín van, ebből 2 kötődik szorosabban a Duna mentéhez, Budapest világörökségi helyszínei (Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út) és a Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj. A magyar várományosi listán további ilyen helyszínek vannak, pl.: a már említett Ripa Pannonica, vagy az Esztergom–Visegrád középkori magyar királyi központok és az egykori Pilisi királyi erdő területe, a Komárom / Komarnoi erődrendszer, a Budai termálkarszt barlangrendszerei.

WSP1 V - 13

Berzsényi Brigitta az útvonalon található világörökségi helyszínekről tartott előadást.

Jelenleg készülnek a világörökségi helyszínek kezelési tervei, ezek menete és szabályozási háttere is bemutatásra került. Benkőné Kiss Zsuzsanna, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Fejlesztési, Örökségvédelmi és Igazgatási Főosztályának főosztályvezetője bemutatta a minisztérium kapcsolódó feladatait. Örökségvédelmi érintettség szempontjából a Duna medencéje kiemelt státuszú. Ez előny és hátrány is az EuroVelo vonalvezetése szempontjából. Előny, mert egyfajta komplex turisztikai megközelítést kínál. Hátrány viszont annyiban, hogy adott esetben ezen érintettség megnehezítheti a beruházói tevékenységet (nem annyira a régészeti feltáró munka – bár az is idő és pénz –, mint inkább az, ha például megtartandó emlék kerül elő) - hívták fel a figyelmet.

Hörcher Dániel, a Duna Régió Stratégia Titkárságának munkatársa „Örökségvédelem és turisztikai hálózatfejlesztés a Duna Régió Stratégia keretrendszerében” címmel tartott előadást, melyben bemutatta az EU makroregionális stratégiáit, a Duna Régió Stratégia célkitűzéseit és működési mechanizmusát, valamint a Dunai Örökségvédelmi és Ökoturisztikai Metaprojektet, amely első fázisában a Rajka–Budapest szakaszra koncentrál.

Hörcher Dániel a Dunai Örökségvédelmi és Ökoturisztikai Metaprojektet ismertette.

A Metaprojekt elsődleges célja a gazdaságfejlesztés, amelyet azonos földrajzi tengelyen végrehajtott örökségvédelmi és ökoturisztikai projektek koordinációja révén valósít meg. A Metaprojekt módszertana az egyébként izoláltan végbemenő, jórészt állami irányítású infrastrukturális projektek összehangolására ad tudományos mélységű modellt; ennek eredményeként a projektek egységes turisztikai csomagként jelenhetnek meg a célközönség előtt. A Budapesti Corvinus Egyetemmel folyó háttérmunka kapcsán elhangzott, tervezik, hogy az elkészült és elfogadott magyar szakmai anyagot a későbbiekben a Duna régió egészére kívánják kiterjeszteni. Az előadás letölthető innen.

Csőszi Mónika a Vidékfejlesztési Minisztérium Duna menti területeket érintő országos ökoturisztikai elképzeléseit mutatta be.

természetvédelem témakörében Csőszi Mónika, a Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársa mutatta be a Vidékfejlesztési Minisztérium Duna-menti területeket érintő országos ökoturisztikai elképzeléseit és ismertette a természetvédelmi oltalom alatt álló területek szabályozásának kerékpárút-fejlesztést érintő legfontosabb elemeit és a kapcsolódó tervezési szempontokat. Az előadás letölthető innen.

WSP1 V - 24

A Duna-Ipoly Nemzeti Park dömösi, új látogatóközpontja terveit hozta a megbeszélésre
Dr. Kézdy Pál osztályvezető

Ezt követően Dr. Kézdy Pál, a Duna-Ipoly Nemzeti Park pályázati osztályvezetője számolt be a Danubeparks programról és a Nemzeti Park dömösi, új látogatóközpontjának terveiről. Az előadás letölthető innen.

A hozzászólásokból kiderült, hogy az infrastruktúra fejlesztés oldaláról a természetvédelmet az örökségvédelemhez hasonlóan inkább úgy ismerik, mint a beruházásokat megnehezítő szereplők, érdekes rálátni az ő turisztikai szolgáltató szerepükre, az eddig kiépült és a jövőben tervezett ökoturisztikai rendszerben rejlő Duna menti fejlesztési lehetőségekre is. A résztvevők megállapították, hogy érdemes az együttműködés lehetőségeiről tovább gondolkodni egymás tevékenységét támogatva, egymás lehetőségeit kölcsönösen hasznosítva.

 A rendezvény programja innen tölthető le.