Pages Menu
Categories Menu
Jövőkép a Budapest–Balaton kerékpáros útvonalon

Jövőkép a Budapest–Balaton kerékpáros útvonalon

Print Friendly

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ június 26-án beszélgetésre invitálta a területrendezési, területfejlesztési, örökséggazdálkodási, vidékfejlesztési és turisztikai szakembereket. A téma Budapest–Balaton, mint közlekedési és kulturális folyosó fejlesztési elképzeléseinek megismerése volt.

A bevezető előadásban Mihálffy Krisztina, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ fejlesztési mérnöke bemutatta a „Hivatásforgalmi, hálózatba illeszthető kerékpárutak fejlesztésének előkészítése” projekt felépítését, főbb elemeit és ebben a Budapest–Balaton kerékpáros útvonal tervezési folyamatát, tervezett nyomvonalát.

WS2 - 02

Mihálffy Krisztina, a KKK fejlesztési mérnöke a Budapest–Balaton útvonal tervezési folyamatát ismerteti

Elhangzott, hogy a KÖZOP-projekt legnagyobb érdeklődést kiváltó útvonaláról van szó. A tervezési folyamat és az egyeztetések során sikerült olyan vonalvezetést találni, mely a szabadidős célú kerékpározás mellett a közlekedési célú kerékpározás szempontjából is előnyös. A javasolt nyomvonal remélhetőleg számos helyi, kistérségi fejlesztést tud elősegíteni. Ezek a későbbi előadásokon szóba is kerültek. 

WS2 - 06

Magó Erzsébet, a Belügyminisztérium osztályvezetője a területrendezés és tervezés összefüggéseiről beszélt

 Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) és a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdéseirőlMagó Erzsébet, a Belügyminisztérium Területrendezési osztályvezetője tartott prezentációt. Többek között kiemelte, hogy az OTrT és a megyei tervek összehangolásáig a településtervezők számára lehetőség van az OTrT átmeneti rendelkezéseit figyelembe véve eljárniuk. A beszélgetés során a jelenlevő szakemberek kiemelték, hogy az OTrT-ben rögzített útvonalaktól való 10 százalékos eltérés lehetősége jelentős szabadságot ad a tervezés során. A szakember az előadásában megállapította, hogy a bemutatott kerékpáros útvonal fejlesztési tervei a hatályos OTrT országos kerékpárút-törzshálózat elemei melléklettel összhangban vannak.

WS2 - 08

Kigyóssy Gábor, a Fejér Megyei Önkormányzat vezető tervezője négy kiemelt megyei programról tartotta prezentációját

Kigyóssy Gábor, a Fejér Megyei Önkormányzat vezető tervezője előadásában a megyei területfejlesztési koncepcióból és programból a kerékpáros fejlesztésekhez kapcsolódó hosszú távú programelemeket emelte ki. Általános jellemzőként elmondta, hogy a megyei tervezés során a hálózatos programelemeknek adtak prioritást. Négy kiemelt programot ismertetett röviden, elsőként a „Kertbirodalom” címet viselő kastély- és kertprogramot, mely a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Fejér megyei fejlesztési tervében később részletesen is bemutatásra került. A megyei tervben prioritás továbbá a megyeszékhely, Székesfehérvár kiemelt turisztikai fejlesztése, a Limes és ezzel összefüggésben Gorsium turisztikai fejlesztése, valamint a Budapest–Balaton kerékpáros főközlekedési útvonalhoz csatlakozó térségi kerékpáros fejlesztések.

WS2 - 10

Kánai Gergely, a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit kft. munkatársa elmondta, keresik a kerékpárút-fejlesztés megyei forrásait

Pest megye fejlesztési koncepcióját és programját Kánai Gergely, a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit kft. munkatársa mutatta be a résztvevőknek. Előadásában hangsúlyozta, hogy a Közép-magyarországi Régióban (KMR) vannak a kistérségek között a legnagyobb fejlettségi különbségek, ezért a 2014–2020-as fejlesztési ciklusban elérhető forrásokat szeretnék úgy felhasználni, hogy ennek felszámolása terén előre lépjenek. Ugyanakkor a pénzügyi korlátok meghatározzák a kerékpáros fejlesztési lehetőségeket is. Az elkövetkező pár hónapban kerülhet megválaszolásra még az a nyitott kérdés – fejtette ki -, hogy miként lehet majd pl. a kerékpározás fejlesztésére a Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program mellett más operatív program forrásait is allokálni.

WS2 - 13

Győr Attila, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ főosztályvezetője a "Kertbirodalom" projektet mutatta be

Győr Attila, a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ főosztályvezetője az intézmény „Kertbirodalom” projektjével ismertette meg a hallgatóságot. Céljuk, hogy a megyében lévő kastélyokat és tájkerteket egy hálózatos turisztikai desztinációvá rendezzék, ahol az egyes látványosságok között az egyik fő közlekedési eszköz a kerékpár lesz. Előadásában bemutatott néhány attraktív és sikeres európai fejlesztési gyakorlatot is.

WS2 - 16

Juhász Gyula, a TóSport Kft. ügyvezetője néhány velence-tavi fejlesztést mutatott be

 „A kerékpározás kultúrájának fejlesztése a Velencei-tó térségében” előadásban Juhász Gyula, a TóSport Kft. ügyvezetője néhány velencei-tavi fejlesztés példáján keresztül arra hívta fel a figyelmet, hogy a helyi vállalkozók összefogásával hogyan kapott lendületet a kerékpáros turizmus a térségben. Emellett bemutatta a kerékpáros központ azon szolgáltatásait, melyekkel a kerékpározók kerékpár-használati szokásait, attitűdjét és kultúráját célozzák meg formálni.

WS2 - 19

Etyek fejlődése és hosszú távú tervei: Garaguly Tibor polgármester előadását tartja

A helyi kezdeményezések és jó gyakorlatok előadási blokkban Garaguly Tibor, Etyek polgármestere a település eddigi fejlődését és hosszú távú terveit ismertette kiemelve a kapcsolódási lehetőségeket a kerékpáros fejlesztésekhez. Ismertette azt a folyamatot, hogy miként épül egymásra a település múltja, a jelen fejlesztései és a jövőbeni tervek, milyen szerepet játszottak ebben a hely adottságai és a helyi kiválóságok.

WS2 - 20

Javul majd az életminőség a tervezett kerékpárúttal - ezt emelte ki Mátra Csaba, Szabadbattyán polgármestere

Mátrai Csaba, Szabadbattyán polgármestere a kerékpáros ingázás jelentőségéről beszélt előadásában. Kiemelte, hogy a település elhelyezkedéséből és szerkezetéből adódóan számukra elsőrendű fontosságú a KÖZOP-fejlesztés, hiszen a tervekben szereplő kerékpárutak megvalósulása jelentősen emeli majd a település lakóinak életminőségét, csökkenti a környezetterhelést, erősíti a megyeszékhellyel való kapcsolatot és alapjában javítja majd a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit.

 

Jövőkép a Budapest–Balaton kerékpáros útvonalon rendezvény előadásai:

Mihálffy Krisztina, Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, fejlesztési mérnök: A projekt és a Budapest–Balaton kerékpáros útvonal bemutatása

Magó Erzsébet, Belügyminisztérium, osztályvezető:
Az Országos Területrendezési Terv és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv törvényekből eredő kerékpáros úthálózat aktuális kérdései

Kígyóssy Gábor, Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal, vezető tervező: Fejér Megye területfejlesztési koncepciója és programja

Kánai Gergely, Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft., területfejlesztési programmenedzser: Pest Megye területfejlesztési koncepciója és programja

Győr Attila, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, főosztályvezető: Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Fejér megyei fejlesztési terve

Juhász Gyula, Kerékpáros Kompetencia Központ, ügyvezető: A kerékpározás kultúrájának fejlesztése a Velencei-tó térségében

Garaguly Tibor, Etyek Polgármesteri Hivatal, polgármester: Etyek Budapest szőlőskertje: honnan hová?

Mátrai Csaba, Szabadbattyán Polgármesteri Hivatal, polgármester: A kerékpáros ingázás jelentősége Szabadbattyán térségében

A rendezvény részletes programja itt letölthető.