Pages Menu
Categories Menu

Megvalósíthatósági tanulmányok

Print Friendly

BE Portf2 - 18

A projekt felméri és bemutatja – a gazdasági és társadalmi igényeket figyelembe véve –, milyen műszaki paraméterekkel és megvalósítással fejleszthetőek az országos kerékpáros úthálózat egyes elemei. A projekt keretében készülő megvalósíthatósági tanulmányokat a természetjáró és kerékpáros turizmus, úthálózat és közlekedés fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatokról szóló 1364/2011. (XI.8.) Korm. határozat jelöli ki az alábbi hálózati útvonalakra vonatkozóan:

  • Duna menti EuroVelo 6 kerékpárút Rajkától Budapest déli agglomerációig
    tartó szakaszának komplex fejlesztése a Duna mindkét partján,
  • Balatoni Bringakör komplex fejlesztése,
  • Budapest–Balaton kerékpáros útvonal létesítése.

A tervezés 2013-ban kezdődött, mely során a tervezők vizsgálták az érintett térségek jelenlegi infrastruktúra-hálózatát, a meglévő és a korábbi tervi előzmények alapján megtörtént a jelenlegi állapot rögzítése, a környezeti és forgalmi körülmények vizsgálata. A mérnökök feladata volt az igények felmérése, más kapcsolódó projektek felkutatása, alternatív nyomvonalváltozatok elkészítése, melyeket műszaki és gazdasági szempontból értékeltek. Ezt követi azon nyomvonalak kiválasztása, melyek megvalósíthatósági tanulmányként részletesebb kidolgozásra kerülnek. A részletes anyagban a végleges nyomvonalak környezeti elemekre gyakorolt hatásait, a hatásterület lehatárolását, a környezeti terhelés csökkentésének lehetőségeit mutatják be a tervezők. Ezen kívül közlekedésbiztonsági és költség-hatékonysági elemzés, érzékenységvizsgálat, kockázatelemzés, illetve pénzügyi és műszaki ütemezés is készül a későbbi megvalósításhoz. Mindez cselekvési tervvel is kiegészül.

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 2014. nyár végére készítteti el az érintett útvonalak komplex fejlesztéséhez vagy létesítéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányokat. A jelenlegi ütemterv szerint a tervezési, majd engedélyeztetési feladatokat követően a kivitelezés legkorábban 2015-ben, az Európai Unió 2014–2020 közötti finanszírozási ciklusában (valószínűleg GINOP forrás) terhére kezdődhet meg.

Rajka–Budapest kerékpáros útvonal

Euro Velo 6
Térkép letöltése nagyobb méretben

A kerékpáros útvonal magyarországi szakaszát a szakemberek 2009-ben jelölték ki, jelentős részén meglehetősen eltérő minőségű létesítményeken, ideiglenes nyomvonalként. A megvalósíthatósági tanulmányban a tervezők megvizsgálják a mintegy 280 km hosszúságú Rajka–Budapest szakaszon a meglévő infrastrukturális elemek felújítás keretein belül való hasznosíthatóságát, szélesítésének lehetőségeit, illetve új szakaszok – esetenként új hidak – kialakítását. Mindezek mellett táblázást és pihenőhelyek elhelyezését is megtervezik. Az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonal a Duna szlovákiai oldalán már kiépített nyomvonallal rendelkezik, így a projekt feladata a szomszéd országgal való kapcsolat kiépítési lehetőségeinek vizsgálata is.

A tervezést bemutató előadás itt tölthető le.

Várható befejezés: 2014. június

Kapcsolódó cikk:
– Perspektívák a Duna mentén

Budapest–Balaton kerékpáros útvonal

Budapest Balaton utvonal
A nyomvonalnak csak egy-egy rövid, nem összefüggő szakasza van jelenleg kiépítve. A kb. 90-120 km hosszúságú útvonalon ennek megfelelően jelentős hosszban szükséges új kerékpáros létesítmények építése, valamint a meglévő, alacsony forgalmú közutakon kerékpáros útvonal kitáblázása és a kapcsolódó pihenőhelyek, tájékoztató táblák, stb. létesítése.

A tervezést bemutató előadás itt tölthető le.

Várható befejezés: 2014. július

 Kapcsolódó cikk:
– Jövőkép a Budapest–Balaton kerékpáros útvonalon

 

Balatoni Bringakörút

Balaton_belter 1440
2001-ben kormányhatározat született a Balaton, mint kiemelt üdülőövezet kerékpáros útvonal megépítéséről, a határozat értelmében 5 év alatt a teljes útvonal megvalósult. A Balatoni Bringakörút hossza 208.1 km, melyből 105.6 km önálló kerékpárút, 4 km kerékpársáv, 98.5 kisforgalmú közúton kijelölt kerékpárút, melyből 1.5 km forgalmas úttesten kijelölt út. A kiépített kerékpárutak elsősorban a Balaton északi és nyugati területein jellemzőek, míg a déli parton, a kisforgalmú utakon történő kerékpáros kijelölés a jellemző. Általánosságban elmondható, hogy az elmúlt időszakban a szükséges felújítási és fenntartás-üzemeltetési munkák elmaradása miatt a létesítmények állapota leromlott. Ezen felül az elmúlt évtizedben jelentősen nőtt a kerékpározók száma, így a nyári időszakban a kerékpárutak kapacitása sem megfelelő. A Balaton térsége elsősorban turisztikai desztináció, de a helyközi közösségi közlekedés sajátosságai miatt jelentős a településközi hivatásforgalom is. Több felhasználó-típus - családok, túrázók, egynapos kerülők, helyi közlekedők, stb. - számára kell igényes útvonalat létrehozni. A kerékpárosok igényeinek kiszolgálása érdekében többek között tájékoztató táblák kihelyezése, pihenőhelyek létesítése is szükséges.

A tervezést bemutató előadás itt tölthető le.

Várható befejezés: 2014. június

Fővárosi átvezető szakaszok

Bp_atvezetes
Duna menti és Budapest–Balaton kerékpáros útvonalak

Az említett nemzetközi kerékpáros útvonal fővároson való átvezetése speciális jellegéből adódóan külön megvalósíthatósági tanulmányként készül, szorosan kapcsolódva a Rajka–Budapest szakaszhoz és a Budapest–Balaton kerékpáros útvonalhoz. A Budapesten való átvezetésnél mind a budai, mind a pesti oldalon biztosítani szükséges a kerékpárosok számára jól járható és közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő útvonalat úgy, hogy a tervezés figyelembe vegye a Duna szigeteivel való kapcsolatok lehetséges megteremtését.

A tervezést bemutató előadás itt tölthető le.

Várható befejezés: 2014. szeptember